RADOVEDNOST JE AVTOCESTA DO ZNANJA!

MUF je univerza za otroke, na kateri  znanstveniki, zaposleni na različnih fakultetah Univerze v Mariboru, otrokom približajo znanost, spodbujajo njihovo radovednost in jo obenem potešijo, saj jim ponujajo odgovore na mnoga vprašanja, ki jih zanimajo. Otrokom predavajo tako, da so predavanja za otroke razumljiva in zanimiva.

Ključna beseda naše univerza za otroke je radovednost. Otroško radovednost razvijajo šole, družine, mediji ter okolje, nekateri bolj, drugi manj sistematično. Univerza lahko ponudi veliko odgovorov na vprašanja, ki otroke zanimajo. Obenem pa MUF otroke na nevsiljiv način in neopazno navdušuje za raziskovanje in znanost in jih pripravlja na to, da bodo kasneje v največji meri lahko uresničili svoje akademske potenciale. MUF tematizira vsebine, ki niso zajete v osnovnošolskih učnih in vzgojnih vsebinah ali pa so zajete samo obrobno. MUF svoje mini študente spodbuja, vodi in podpira na poti iskanja odgovorov in razlag fenomenov, pa tudi čisto običajnih pojavov tega sveta.

SPONZORJI